ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
2 มกราคม 2566 Download: Application Form for External Lecturer (English Program) Download:Application Form For Faculty Position (Faculty of Journalism and Mass Communication):Intern... อ่านเพิ่มเติม
2 มกราคม 2566 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (PDF, WORD) แบบฟ... อ่านเพิ่มเติม
6 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 1/2567 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สา... อ่านเพิ่มเติม
18 มกราคม 2567 รับสมัคร นักวิชาการศึกษา (ประจำโครงการ B.J.M.) ครั้งที่ 1/2567 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพ... อ่านเพิ่มเติม
15 มกราคม 2567 รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 3) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2567 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สา... อ่านเพิ่มเติม
15 มกราคม 2567 รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2567 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สา... อ่านเพิ่มเติม