FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (มีค่าตอบแทน)
21 พ.ย. 2565

บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง ได้แก่

1. Graphic Designer 1 ตำแหน่ง

2. Video Editor 1 ตำแหน่ง  

 3. Content Creator 1 ตำแหน่ง

4. Videographer 1 ตำแหน่ง 

   โดยจะฝึกงานวันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์อาทิตย์) เวลา 09.00 - 18.00น.  และทางบริษัทมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาฝึกงานจำนวน 200 บาทต่อวัน

     ซึ่งในรอบการฝึกงานนี้ นักศึกษาสามารถเริ่มฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ในส่วนของรายละเอียดวิธีการสมัครจะอยู่ในไฟล์ที่แน