FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิชาการ วิสดอม วี อะคาเดมี จัดกิจกรรมทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
1 มี.ค. 2565

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิชาการ วิสดอม วี อะคาเดมี จัดกิจกรรมทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และ อ.ไหมฟ้ารดา ธัชรัชตะอนันต์ ผู้บริหารสถาบันพัฒนาวิชาการ วิสดอม วี อะคาเดมี ร่วมพูดคุย แนะนำหลักสูตรและแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) ให้แก่นักเรียนที่สนใจเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป