FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เมื่อลายเส้น ทรงพลังและเล่าเรื่องได้...จากการ์ตูนไทยไปคอมมิก มังงะ และมันฮวา"
26 ก.พ. 2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เมื่อลายเส้น ทรงพลังและเล่าเรื่องได้...จากการ์ตูนไทยไปคอมมิก มังงะ และมันฮวา" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์อารีเฟน ฮะซานี นักวาดการ์ตูนอิสระ คุณวัฒนา ขจัดสารพัดภัย Producer บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด คุณธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ นักเขียนอิสระ ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร และอาจารย์ถมทอง ทองนอก อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมวงเสวนาในครั้งนี้

โครงการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการของการ์ตูนและอนาคตของการ์ตูนในฐานะสื่อ Fiction ในสังคมไทยและเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับความรู้จากวิทยากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว