FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
โปรแกรมฝึกงาน ประจำปี 2565 กับ SCG
18 ต.ค. 2564

ใครจะหาที่ฝึกงานมาทางนี้ !! SCG เปิดรับสมัคร Internship Program 2022 ทั้งช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาแล้ว สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประสบการณ์ฝึกงานดี ๆ ที่ได้ลองวิชากับการทำงานจริง ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับ SCG ในอนาคต กำลังรอน้อง ๆ อยู่

scan QR code ในรูป เพื่อสมัครฝึกงาน และฟิตให้พร้อมเพื่อผ่านด่านคัดเลือกฝึกงาน

•โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน หรือ Excellent Internship Program : เปิดรับ นิสิต/นักศึกษาไทย ป.ตรี ชั้นปีที่ 2-3 ระยะเวลา 2 เดือนโดยประมาณ)

•โครงการฝึกงานสหกิจศึกษา หรือ Co-operative Education Program : เปิดรับ นิสิต/นักศึกษาไทย ป.ตรี ชั้นปีที่ 3-4 ระยะเวลา 4 เดือนเป็นต้นไป

น้อง ๆ สามารถสแกน QR Code ที่ Poster เพื่อสมัครผ่าน LINE SCG Careers ได้แล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 สำหรับภาคฤดูร้อน และ 31 ธ.ค. 64 สำหรับสหกิจศึกษา

#SCGInternshipProgram2022 #ฝึกงาน

#SCGCareers #PassionForBetterCareer