FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมงานสัมมนาไฮบริด เนื่องในวาระ "วันตรวจสอบข่าวลวงโลก" International Fact-Checking Day 2021
5 เม.ย. 2564

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในนามคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาไฮบริด เนื่องในวาระ "วันตรวจสอบข่าวลวงโลก" International Fact-Checking Day 2021 ณ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 39 แห่ง ทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นข่าวลวงและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบข่าวสารในเรื่องต่างๆ จากสื่อออนไลน์ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง