FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล Digital Forum
25 ก.ย. 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล Digital Forum สำหรับหนังที่มีความยาวเกิน 30 นาทีซึ่งมีการจัดมอบเป็นปีแรก

จากผลงานภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง Upside, Down
กำกับภาพยนตร์โดย สุวรรณชาติ สุวรรณเจริญ 

ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 21 จัดโดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหนังไทย
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา