FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
10 ส.ค. 2563

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี

กำหนดรับสมัคร 7-31 สิงหาคม 2563

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ที่
www.relations.tu.ac.th
และพิมพ์ใบสมัครพร้อมส่งเอกสารสำคัญไปยังสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ทางไปรษณีย์
จึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์

รายละเอียดการสมัครทุนการศึกษา