FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
รับสมัครกรรมการบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
30 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครกรรมการบัณฑิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ท่าน คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติหรือภาคภาษาอังกฤษ) ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

         -รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563   -วันเลือกตั้ง วันที่ 13 มีนาคม  2563

•ขอรับใบสมัครได้ที่ พี่จารุณี งานบริการการศึกษาและวิชาการ หรือ www.jc.tu.ac.th ประกาศระดับปริญญาตรี