FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะครูและนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย​ ร่วมรับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
29 ม.ค. 2563

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะครูและนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย​ ร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอ.ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต