FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ คว้ารางวัลจากการประกวด Thammasat Smart Journalist
8 พ.ย. 2562

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ คว้ารางวัลจากการประกวด Thammasat Smart Journalist
ในงาน "Thammasat Open House 2019" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ (ยิมเนเซียม 1)

โดยการประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษมาร่วมตัดสิน พี่โดม สิทธิศิริ มงคลศิริ ผู้กำกับภาพยนตร์ "แสงกระสือ"
พี่ต่อ ภัทราพร สังข์พวงทอง โปรดิวเซอร์รายการกบนอกกะลาและ คุณมนตรี​ อุดมพงษ์ นักข่าวภาคสนาม รายการข่าว 3 มิติ 

ประมวลภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/JCThammasat/posts/