FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
19 ส.ค. 2562

รับสมัครทุนการศึกษา
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และยังไม่ได้รับทุนการศึกษาใด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ดาวโหลดใบสมัครที่ www.relations.tu.ac.th
ส่งใบสมัครที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 1 
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562