FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนร่วมมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “๑ ปี ทีมหมูป่าปลอดภัย บทเรียนการสื่อสารไทยสู่อนาคต”
30 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง “๑ ปี ทีมหมูป่าปลอดภัย บทเรียนการสื่อสารไทยสู่อนาคต” ณ ห้อง F409 ชั้น ๔ อาคารธรรมศาสตร์ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คุณณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. 

ในงานนี้ยังมีการนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “บทเรียนของสื่อสถาบันในการรายงานเหตุการณ์การกู้ภัย
นักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน ทีมหมูป่าอะคาเดมีติดในถ้ำ วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย” โดย รศ.รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ.

งานเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ประมวลภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/pg/JCThammasat/photos/