FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “เรียนรู้แผนการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล”  ณ คณะวารสารศาสตร์ฯ
21 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 
งานสภานักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมหัวข้อ 
“เรียนรู้แผนการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล” 
เพื่อเตรียมจัดงานครบรอบคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนครบ 167 ปี ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 
โดยมีอาจารย์พรรณวดี ประยงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ
อาจารย์นิชคุณ ตุวพลางกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ร่วมให้เกียรติบรรยายพิเศษ พร้อมกันนี้งานสภานักเรียนฯ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ ณ ห้องสตูดิโอ 1 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต