FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตศึกษา วารสารศาสตร์ มธ. จัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "JC NExT Talk #2 สร้างสรรค์ไอเดียใหม่เพื่อการสื่อสาร"
6 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย ผศ.ดร.โมไนยพล รณเวช ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ร่วมงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ
"JC NExT Talk #2 สร้างสรรค์ไอเดียใหม่เพื่อการสื่อสาร"

การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าปริญญาโท MCA และ MCM ประกอบด้วย
- คุณอลงกรณ์ เหมือนดาว บรรณาธิการ รายการข่าว 3 มิติ ช่อง 33 HD
ในหัวข้อ “Next Reporter” - Content เหนือ Technology

- คุณวรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ในหัวข้อ “Next Journalist” - นักวารสารศาสตร์ในยุคดิจิทัล

- คุณศุภมาศ ปลื้มกุศล หัวหน้างานเผยแพร่เอกสาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ “Next SRT” - อนาคตรถไฟไทย ขับเคลื่อนด้วยการสื่อสาร

- คุณปิยวุฒิ บุญหนัก ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ในหัวข้อ “Next CRM” - การสื่อสาร คือ หัวใจของการบริการลูกค้า

ณ ห้อง F407 ชั้น 4 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์