FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 62
5 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในงานมีการกล่าวแนะนำหลักสูตรและขั้นตอนสำเร็จการศึกษา โดย ผศ.ดร.โมไนยพล รณเวช ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะพูดคุยกับรุ่นพี่ ปี 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาอีกด้วย

ณ ห้อง F407 ชั้น 4 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประมวลภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/JCThammasat/posts/