FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดงานปาฐกถา ในหัวข้อ "รักๆ ใคร่ๆ ร่างกายและการเมือง"
29 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นประธานกล่าวเปิดงานการปาฐกถา ในหัวข้อ "รักๆ ใคร่ๆ ร่างกายและการเมือง" 
ณ ห้อง JM402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ มากล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ "กายกับการเมืองเรื่องรัก" และ รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ ปาฐกถา ในหัวข้อ "ความก้าวหน้าของการสร้างองค์ความรู้ด้านสื่อสารศึกษา" และภายในงานยังได้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

1. ตลกหญิง: การสื่อสารกับการต่อรองพื้นที่ตลกในสื่อโทรทัศน์ไทย โดย นางสาวชาลิดา อรัญทิมา

2. เครือข่ายการสื่อสารและการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้บริโภคอาหารคลีน โดย นางสาวชนกพรรณ วรดิลก

3. การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก โดย นางสาวภาวนีย์ เจนกิติวรพงศ์

4. มายาคติหน้าอกในสาวพริตตี้กับธุรกิจความงาม โดย นางสาววรรณสิริ กางกั้น

5. การสร้างความหมายของผู้หญิงทำแท้งผ่านภาพตัวแทนในภาพยนตร์ไทย โดย นางสาวศานต์ฤทัย สาเพิ่มทรัพย์

6. ภาพตัวแทนของตัวละครที่มีภาวะจิตเภทในภาพยนตร์ไทย โดย นางสาวบุณยาพร กิตติสุนทรโรภาศ

ประมวลภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/pg/JCThammasat/photos/