FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมกับคุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ เปิดประเด็นสร้างพลังการขับเคลื่อนทางสังคม จัดโครงการ Don’t tell me how to dress × Varasarn
2 พ.ค. 2562

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ เปิดประเด็นสร้างพลังการขับเคลื่อนทางสังคมจัดโครงการ Don’t tell me how to dress × Varasarn เพื่อเปิดประสบการณ์และสร้างความตระหนักในประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิการแต่งกายของผู้หญิง รวมไปถึงการรับมือคดีล่วงละเมิดทางเพศให้เกิดแก่คนรุ่นใหม่ผ่านกรณีศึกษาการใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มิดชิดไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาและลดอัตราความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาและกำลังก้าวเข้าสู่ในโลกการทำงาน นอกจากนี้ ยังร่วมถกประเด็นบทบาทของผู้หญิงทำงานกับปัญหา การคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน

ภายในงานพบกับการเสวนา WHY ME?” หรือว่าเราที่ผิด !  ร่วมเสวนาโดย คุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ คุณจะเด็จ เชาว์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล คุณชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ที่มาร่วมถกเถียงหาต้นตอของปัญหาที่ทำให้คนในสังคมไทยยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุของ “การถูกล่วงละเมิดทางเพศ” และ “การละเมิดสิทธิของผู้หญิง” ที่มักถูกสังคมตำหนิว่าเป็นเพราะการแต่งกายของเหยื่อ พร้อมร่วมกันหาแนวทางป้องกันสำหรับผู้หญิงในสถานศึกษาและสถานที่ทำงาน ตลอดจนประเด็นบทบาทการทำงานของสื่อมวลชนกับการนำเสนอประเด็น “Sexual harassment” ในสังคม

นอกจากนั้น ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ยังร่วมกับคุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ จัดนิทรรศการ Don’t tell me how to dress และนิทรรศการ Respect Me!  ณ บริเวณใต้อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ Studio 1 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต

ประมวลภาพบรรยากาศ:https://www.facebook.com/pg/JCThammasat/photos/