FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ทีม “ญี่ปุ่นยืนหนึ่ง”  ทัศนศึกษาดูงานที่เมืองนาโกย่า และเมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ 
1 เม.ย. 2562

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ทีม “ญี่ปุ่นยืนหนึ่ง” ทัศนศึกษาดูงานที่เมืองนาโกย่า และเมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า (Toyota Commemmorative Museum of Industry and Technology) หรือ Toyota Techno Museum บอกเล่าเรื่องราวการผลิตด้ายและสิ่งทอ พัฒนามาสู่การผลิตเครื่องจักรในการปั่นด้าย นำไปสู่การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โตโยต้า ไคคัง (Toyota Kaikan Museum) สถานที่จัดแสดงนิทรรศการแสดงระบบและการพัฒนาการผลิตรถยนต์ โครงสร้างรถยนต์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ

รวมทั้งเปิดประสบการณ์ศึกษาด้านการขับรถบนท้องถนนอย่างปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ ศูนย์ศึกษาความปลอดภัยโตโยต้า สนามโมบิลิต้าส์ (Mobilitas) ฟูจิ สปีด เวย์ ประเทศญี่ปุ่น โดยในเบื้องต้นนักศึกษาได้รับฟังภาคทฤษฎี สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การสังเกตจุดอับรอบตัวรถยนต์ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ จากนั้นร่วมนั่งรถไปพร้อมกับครูฝึกในลักษณะการขับขี่ 12 ขั้นตอน ได้แก่ การขับรถวิ่งเป็นตัว S วิ่งทางแคบ วิ่งทางลาดเอียง เบรกในภาวะขับขัน วิ่งแบบสลาลม เบรกด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง การควบคุมเบรกด้วยระบบ ABS และ VSC และการเบรกโดยไร้ระบบการควบคุม รวมทั้งได้ทดลองสวมใส่อุปกรณ์ที่ทำให้ไม่สามารถทรงตัวได้ เปรียบเสมือนคนขับรถที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกำหนด นอกจากนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอแผนงานประชาสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และแผนงานในอนาคตให้ผู้บริหารของศูนย์ฯ และผู้บริหารโตโยต้า ประเทศไทยได้รับฟัง พร้อมตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ทีมนักศึกษายังได้ร่วมฟังบรรยายด้านการทำงานของสถาบันเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนน (Institute Traffic Accident Research and Data Analysis) หรือ ITARDA ณ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ได้ทราบแนวทางการดำเนินงาน เช่น การนำข้อมูลมาศึกษา วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทดสอบ ทดลอง จำลองสถานการณ์อุบัติเหตุ ลักษณะ 4 มิติ และวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุต่างๆ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดลง และเข้าเยี่ยมชม Toyota Meba Web ที่ย่านโอไดบะ ทำให้ได้ทราบเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ในอนาคต พร้อมทั้งได้ศึกษาระบบการทดลอง Toyota Safety Sense Virtual Drive จำลองระบบความปลอดภัยของโตโยต้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และ Toyota Driving Simulator จำลองการขับขี่รถของโตโยต้าและกิจกรรมอื่นๆ ภายในอาคาร