FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษาโครงการ B.J.M. ร่วมผลิตสื่อเกี่ยวกับคู่มือการเดินป่าให้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
7 มี.ค. 2562

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว หัวหน้ากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา JM 401 Health and Environmental Communication พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำโครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) นำคู่มือการเดินป่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้น ส่งมอบให้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยว

โดยมีคุณดวงหทัย ประพันธ์ พนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมรับมอบคู่มือการเดินป่า 
ซึ่งการผลิตสื่อครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อเพื่อสังคมและเป็นการเสริมประสบการณ์การศึกษานอกห้องเรียน 
ในโอกาสนี้ คุณครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับและหารือการผลิตสื่อเพื่อนักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป