FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการ B.J.M ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP)
17 ธ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ จัดโครงการศึกษาดูงาน 
ณ สำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific) หรือ แอสแคป (ESCAP) ถนนราชดำเนินนอก พร้อมร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ ESCAP และแนวทางการการทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา JM 310 Editorial and Article Writing โดยมี อ.บรุส อวัสดานนท์ อาจารย์ประจำรายวิชา และเจ้าหน้าที่ ESCAP ร่วมให้คำแนะนำ