FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ปีการศึกษา 2562 (รับสมัครจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
15 พ.ย. 2561

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (non-degree student) เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดตามไฟล์แนบ