FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เปิดห้องเรียนไทยพีบีเอสกับ ThaiPBSAcademy
18 ต.ค. 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นักศึกษากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกชั้นเรียนมาเรียนรู้การทำงานข่าวและการทำข่าวแบบ MoJo Journalism ที่ไทยพีบีเอส 
โดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ได้จัดกิจกรรมให้น้องๆ ได้มาร่วมรายการ "ล้อมวงข่าว" และได้ทดลองอ่านข่าวกันแบบสดๆ พร้อมทั้งจัด Workshop พิเศษ เรื่อง "การทำข่าวแบบ MoJo Journalism" ให้น้องๆได้ฝึกปฏิบัติกันจริงๆในวันนี้ด้วย เรียกได้ว่า เรียนจริง ฝึกปฏิบัติจริง