FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
16 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่​ 3 ส.ค.​ 2561
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้คำแนะนำการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา พร้อมทั้งมอบเข็มที่ระลึกเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่
และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนจากคณะกรรมการนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (กนวส.) มาร่วมให้ข้อมูลและคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนแก่นักศึกษาใหม่ ด้วย