FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme
5 ก.ค. 2561

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา
ภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและ
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2561
ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ : งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ
กองวิเทศสัมพันธ์ ตึกธรรมนที ชั้น 2 ท่าพระจันทร์
โทร : 02-613-2046

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.mua.go.th/2018/