FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษา(สำหรับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์)(สัญญาระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2561
11 มิ.ย. 2561

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สัญญาระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท (ทุนเหมาจ่าย)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ : งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ
กองวิเทศสัมพันธ์ ตึกธรรมนที ชั้น 2 ท่าพระจันทร์
โทร : 02-613-2046

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oia.tu.ac.th/