FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษารายวิชา วส.460 จัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้ไอเดีย "Social Hero ไม่มีโล่ ก็กู้โลกได้"
4 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นักศึกษารายวิชา วส.460 การจัดการสื่อสารกิจกรรมพิเศษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้ไอเดีย "Social Hero ไม่มีโล่ ก็กู้โลกได้" ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในโซเชียลมีเดีย ทั้งในฐานะของผู้ส่งและผู้รับและสามารถใช้สื่อโซเชียลได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน สำหรับแนวคิดการจัดกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า
"นำเสนอผ่านฮีโร่ เป็นผู้ที่กอบกู้โลก คอยช่วยเหลือและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับ Social Media แล้ว ผู้ที่มีวิจารณญาณในการรับสื่อ และตระหนักถึงผลกระทบอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งที่จะตามมาหากมีการแชร์โพสนั้นไปและสามารถสร้างหรือส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นได้ พวกเขาก็เปรียบเสมือนเป็นฮีโร่ในโลกโซเชียล"

"ส่วนรูปแบบการนำเสนอจะนำเสนอผ่านรูปแบบกิจกรรมการถาม - ตอบคำถามกับน้องๆ ที่เกี่ยวกับ แนวคิดของงาน เช่น
น้องๆ ชอบ Superhero คนไหนมากที่สุด และเปิดโอกาสให้น้องๆ ออกมาแสดงความสามารถพิเศษบนเวที รวมถึงกิจกรรมเข้าจังหวะ เช่น ปรบมือตามจังหวะเพลง ตบเข่า เพื่อละลายพฤติกรรมให้น้องๆ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมอบรมก่อนแยกไปตามฐานต่างๆ"

ตัวแทนนักศึกษากล่าวทิ้งท้ายถึงความรู้สึกที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า "ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ นักเรียน เป็นอย่างดี น้องๆ ได้รับความรู้ การฝึกปฎิบัติจริงอย่างเต็มรูปแบบในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของแต่ละฐาน มีการ ถาม - ตอบคำถาม เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถ ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ทำให้น้องๆ เข้าใจถึงการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องเหมาะสมและถูกกฎหมายในปัจจุบัน"