FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ครบรอบปีที่ 118 ประจำปี 2561
15 พ.ค. 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ 
ครบรอบปีที่ 118 ประจำปี 2561 ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทั้งนี้ วันที่ 11 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐบุรุษอาวุโส อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือน