FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น
9 มี.ค. 2561

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ที่สนใจ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space.html