FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงาน 3 สถานี ทีวีดิจิทัล ปี 2018
7 มี.ค. 2561

กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ขอเชิญชวนนักศึกษากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
เข้าร่วมโครงการ "ศึกษาดูงาน 3 สถานี ทีวีดิจิทัล ปี 2018"

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ณ ห้องบริการการศึกษาและวิชาการ 

** มีรถรับส่งฟรี เวลา 12.45 น.