FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมโครงการนักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
15 ก.พ. 2561

โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 16 th True Future Journalist Award : FJA 2018

            กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการ 16th True Future Journalist Award 2018  ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกนิสิต-นักศึกษานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต ทรู จำนวน 30 คน ในจำนวนดังกล่าว จะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ 2 คน ได้รับทุนไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยจะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค 5 คน ได้รับทุนฝึกงานกับนักข่าวมืออาชีพที่ TNN24 สถานีข่าว 24 ชั่วโมง และโอกาสเข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร พร้อมโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
3. มีความสนใจด้านงานข่าว และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

กระบวนการคัดเลือก

  • การรับใบสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/futurejournalistaward.fja  และ www.trueplookpanya.com
  • การส่งใบสมัคร : 
    ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 25
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
    ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สอบถาม โทร. 089-139-6064 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.trueplookpanya.com/…/True-Future-Journalist-Award