FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
10 เม.ย. 2561

โครงการปกติ

ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ www.reg.tu.ac.th

 

โครงการพิเศษ

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ http://grad.jc.tu.ac.th/Apply/?mod=app

สอบถามรายละเอียดได้ที่
บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
โทร 02-613-2733, 02-613-2731
โทรสาร 02-613-2726