FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560
30 พ.ย. 2560

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร  ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" ในการประชุมวิชาการของที่ประชุม ปอมท. ประจำปี 2560 เรื่อง"กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ" เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งอาจรย์ระบุว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการในด้านต่างๆ แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น ตลอดจนมุมมองต่อปัญหาด้านการอุดมศึกษาของไทย

ขอบคุณภาพจาก : ครอบครัวข่าว 3