FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
23 พ.ย. 2560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง MC410 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
จัด "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560"

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ)
ให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจบการศึกษา ในหัวข้อ "Personal จำเป็นต้องเปลี่ยน?"

พร้อมทั้งการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ "เปลี่ยนให้ต่าง...ทางรอดหรือทางเลือก ?"
โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ (ผู้ดำเนินรายการ,ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์)
คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว The Standard)
คุณปิยะมาลา นรินทร์สรศักดิ์ (พิธีกร,ผู้ดำเนินการายการ อมรินทร์ทีวี)

ในการนี้ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง อาจารย์ญาณิศา บุญประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา อาจารย์พรรณวดี ประยงค์ และ อาจารย์ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา ร่วมให้การต้อนรับ