FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บรรยากาศ งานครบรอบวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ปีที่ 63
14 พ.ย. 2560

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดงาน  “Digital Media Center : The Future of JC” และ เสวนาวิชาการ “ความท้าทายของสังคมไทยในยุคสื่อดิจิทัล” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ปีที่ 63

ในช่วงเช้า นำโดยคณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องสังฆทานพร้อมจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์ฯ 

พร้อมกันนี้ ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “Digital Media Center : The Future of JC”  โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้เกียรติเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านสื่อมวลชน พร้อมร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ
JC Talk ซึ่งดำเนินการควบคุมการผลิตโดยนักศึกษา นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดคำขวัญประหยัดพลังงาน และ งานเสวนาวิชาการ “ความท้าทายของสังคมไทยในยุคสื่อดิจิทัล” โดยคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังงานเสวนาในครั้งนี้ด้วย