FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561
10 พ.ย. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561

- จำนวนมหาวิทยาลัยและโครงการที่รับสมัคร : 8 มหาวิทยาลัย และ 1 โครงการ
- จำนวนรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนรวม : 88 คน
- จำนวนมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถสมัครรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน : 3 มหาวิทยาลัย

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2560
กำหนดสอบคัดเลือก ภายในเดือนธันวาคม 2560

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.tu.ac.th/index.php…

ติดต่อสอบถาม โทร +66 (0)2 613 2046
E-mail : tatthana.oia@gmail.com