FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ รับสมัครนศ.ชั้นปีที่ 3-4 ร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
31 ต.ค. 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 7” โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงานในอนาคต 

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 60
สมัครได้ที่ https://career.thaibev.com/
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.อิษฐาภรณ์ โพธิ์คำ 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส โทร 02-785-5870