FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
19 ก.ย. 2560

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ :  งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารธรรมนที ท่าพระจันทร์ และยื่นใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://inter.tu.ac.th/index.php