FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะปีการศึกษา 2560
18 ก.ย. 2560

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะ ปีการศึกษา 2560
(เปิดภาคระหว่างวันที่ 15 ส.ค. - 17 ธ.ค. 2560)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. - 12 ต.ค.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 12 ต.ค. 2560
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 - 25 ต.ค.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 ต.ค.2560

นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ :  งานบริการการศึกษาและวิชาการ ชั้น 1 (ศูนย์รังสิต) ห้องโครงการ B.J.M.

รายละเอียดและใบสมัครโครงการ