FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
10 ส.ค. 2560

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศสมัครรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 • ลักษณะทุนการศึกษา เป็นการให้ทุนโดยต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของคณะที่สังกัด
 • ผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติตามกองทุนกำหนด รายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 สิงหาคม - 20 กันยายน 2560 : รับสมัคร
 • 26 กันยายน 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองและสัมภาษณ์
 • 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 : กิจกรรคัดกรองและสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนการศึกษา
 • 8 พฤศจิกายน 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ทางเว็บไซต์ www.relations.tu.ac.th

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครรับทุนการศึกษา
 2. เรียงความของผู้สมัครรับทุน
 3. แผนที่แสดงเส้นทางฯ
 4. สำเนาใบเกรดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 5. แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อการติดต่อนักศึกษาฯ

ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่

 • งานกิจการนักศึกษาคณะที่สังกัด
 • ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-2921
 • สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3777-8