FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
 
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
9 ส.ค. 2560

ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ ร่วมกับชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี องค์การนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาทุกคณะ และชุมนุม/ชมรมต่าง ๆ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 โดยพิธีจะเริ่มเวลา 08.30 น. ณ อาคารยิมเนเซียม 6 

ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู โดยพร้อมเพรียงกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงประกาศงดบรรยายครึ่งวันเช้าที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต (แต่ไม่งดติดต่อราชการ) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น.