FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
 
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ประกวดบทความชิงรางวัลทุนภูมิพล ประจำปี 2560
10 ส.ค. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล "ทุนภูมิพล" ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9"

ผู้แต่งบทความต้องส่งบทความให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล คณะ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และส่งไฟล์ทางอีเมล์ soracha9@gmail.com ทั้งนี้ให้นักศึกษารอยืนยันตอบกลับจากงานบริการและให้คำปรึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. หากมีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่ คุณสรชา เทียมมณี โทร. 02-5642921

ผู้ชนะการประกวดบทความทุนภูมิพลจะเข้ารับรางวัลในพิธีวันไหว้ครู ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560